Author Archives: xitrum

Memories …. old fuji phu quoc resort pool. Where is the water sliding?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nôn Ra Máu

Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo: – “Ló” bị sao? – Dạ… nôn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chiếc Lá Sạch

Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng : – Con là một thư sinh luôn biết Tam cương – Ngũ thường..từ xưa đến nay không bao giờ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A perfect spaghetti meatball?

After watching a “Spaghetti Throwdown” episode on Food Network, I tried to combine the 2 recipes, added a little XT’s touch and voila, I got a near-perfect version of Spaghetti Meatball. My fam loved it. Da wife even suggested that … Continue reading

Posted in foodie | Leave a comment

Home Made Hamburger

One day after a sweaty soccer practice and I was craving for a good hamburger…. This recipe makes five 1/2 lb burger. I combine different techniques from different people on the net. Takes about 30mins from start to finish. 1 … Continue reading

Posted in foodie | Leave a comment

Beef Tataki

Cut your steak into thin slice (1/2 inch) and lightly season both side with olive oil, salt & pepper. Drizzle some olive oil in a hot pan and fry the steak to get some crust, about 3-4 mins on each … Continue reading

Posted in foodie | Tagged | 1 Comment

Chúc Mừng Năm Mới

Đầu năm… dâng nén hương lên Trời Phật, mượn lời chú Tiểu này, cầu chúc quí vị bạn bè thân hữu và bà con đồng hương gần xa … Con Cầu Phật… ” … phù hộ cho những người thân … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment