Category Archives: Uncategorized

Memories …. old fuji phu quoc resort pool. Where is the water sliding?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nôn Ra Máu

Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo: – “Ló” bị sao? – Dạ… nôn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chiếc Lá Sạch

Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng : – Con là một thư sinh luôn biết Tam cương – Ngũ thường..từ xưa đến nay không bao giờ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chúc Mừng Năm Mới

Đầu năm… dâng nén hương lên Trời Phật, mượn lời chú Tiểu này, cầu chúc quí vị bạn bè thân hữu và bà con đồng hương gần xa … Con Cầu Phật… ” … phù hộ cho những người thân … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment