Monthly Archives: January 2012

Chúc Mừng Năm Mới

Đầu năm… dâng nén hương lên Trời Phật, mượn lời chú Tiểu này, cầu chúc quí vị bạn bè thân hữu và bà con đồng hương gần xa … Con Cầu Phật… ” … phù hộ cho những người thân … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment