Monthly Archives: November 2012

Memories …. old fuji phu quoc resort pool. Where is the water sliding?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nôn Ra Máu

Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo: – “Ló” bị sao? – Dạ… nôn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment