Chúc Mừng Năm Mới

Đầu năm… dâng nén hương lên Trời Phật, mượn lời chú Tiểu này, cầu chúc quí vị bạn bè thân hữu và bà con đồng hương gần xa …


Con Cầu Phật…
” … phù hộ cho những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Phật nói: “Chỉ cho 4 ngày thôi”.

Chú Tiểu: “Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông.

Phật nói: “Chỉ cho 3 ngày thôi”.
Chú Tiểu: ” Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay ngày mai“.

Phật nói: “Chỉ cho 2 buổi thôi”.
Chú Tiểu: “Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày, buổi sáng và buổi tối“.

Phật nói: “Chỉ cho 1 giờ thôi”.
Chú Tiểu: “Vâng, cũng được”.

Phật thắc mắc hỏi: “như vậy là giờ nào?”.
Chú Tiểu đáp: “con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng giờ“.

Phật mỉm cười nói: “Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận hay đọc được lời cầu chúc này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc từng ngày mỗi giờ”.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Chúc Mừng Năm Mới

 1. hoang says:

  CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
  CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
  TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
  XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
  VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
  SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
  NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
  Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

Leave a Reply to hoang Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>