Nôn Ra Máu

Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo:
- “Ló” bị sao?

- Dạ… nôn ra máu bác sỹ ạ.

Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh: “Lôn ra máu…” Rồi ông bảo phải chở bệnh nhân lên huyện gấp, vì bệnh nặng lắm. Đến huyện, bác sỹ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu:
- Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, “lôn” là cái khỉ gì mà ra máu.

Rồi ra lệnh đem bệnh nhân lên tỉnh ngay, sau khi thêm cho một dấu huyền to tướng. Đến tỉnh, bác sỹ trực chửi tục:
- Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ “âm hộ” cho đàng hoàng. Rồi quát:
- Y tá đâu, sắp đẻ rồi, băng huyết này…
Xe băng ca chạy rầm rầm vào phòng đẻ, mà chẳng ai thèm nhìn bệnh nhân. Y tá đẩy xe thò tay vào giữa hai chân “sản phụ” rồi hét lên:

- Đẻ ngược rồi, em đã túm được chân đứa bé ! hihihi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>